Initiatief aanmelden

Wil u een initiatief aanmelden?

Het aanmeldformulier bestaat uit drie onderdelen.

1. Voldoet het initiatief aan de eisen?

2. Informatie initiatief

3. Contactgegevens

Bedankt voor het aanmelden!
De Gezonde Regio probeert zo spoedig mogelijk een reactie op uw aanmelding te versturen.

Is het aanmelden van het initiatief niet gelukt?
Neem dan contact met ons op.