De Gezonde Regio

De gezonde regio is een bron van informatie voor het bereiken van een gezondere regio. Het is een interactieve kaart van lokale en regionale initiatieven in Nederland op het gebied van voeding en gezondheid. De kaart is ontwikkeld om inzicht te krijgen in deze initiatieven, om snel nieuwe samenwerkingen aan te kunnen gaan en een gezondere regio te creëren. Er wordt hierbij gericht op de doelgroepen kinderen, volwassenen, jongeren, ouderen en mensen met een lage sociaal economische positie.

Bekijk de initiatieven voor

Introductie Roadmap

In 2021 is de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving (VGL) opgericht. Dit is een samenwerking tussen 3 ministeries (LNV, VWS, EZ), 3 Topsectoren (A&F, T&U, LS&H), de Greenports en het lectorenplatform Voedsel, Voeding en Gezondheid.

Doel:

"Versnellen en versterken van de samenwerking op het thema Voeding, Gezondheid en Leefomgeving"

Achtergrond

Ruim 50% van de volwassenen en rond de 13% van de kinderen en jongeren in Nederland kampt met overgewicht. Door onder andere een ongezonde leefstijl (gerelateerd aan eetgewoonten, stress, weinig slapen, weinig bewegen, mentale problemen en de obesogene voedselomgeving) is er bij kinderen en volwassenen een grotere kans op overgewicht en op latere leeftijd gerelateerde welvaartsziekten .

Overgewicht is één van de grootste oorzaken van welvaartsziekten in Nederland. Ruim 60% van de Nederlanders overlijdt aan een welvaartsziekte . Voeding en gezondheid staan hierbij sterk met elkaar in verhouding.

Kennisdeling

Om de volksgezondheid en het eetgedrag van Nederlanders positief te veranderen is een preventieve en integrale aanpak nodig. Een goede samenwerking tussen lokale en regionale partijen is daarbij van groot belang.

Kennis en resultaten over voeding en gezondheid uit initiatieven gaan nu vaak verloren door hun tijdelijke aard, of blijven onbenut door hun geringe bekendheid of beperkte toegankelijkheid. De Gezonde Regio presenteert daarom een interactieve kaart van lokale en regionale initiatieven rond voeding en gezondheid.

"Met een beter overzicht kunnen we gezamenlijk zorgen voor een betere samenwerking en meer impact op het gebied van voeding en gezondheid! "

Interactieve kaart

De interactieve kaart is een overzicht van initiatieven die worden getoond per doelgroep als onderdeel van de Gezonde Regio. De interactieve kaart vindt plaats door een dataverzamelingsproces met een kwalitatieve insteek. Dit houdt in dat de procedure relatief flexibel en aanpasbaar is gestart en dat het type data gegenereerd is door gebruik te maken van interviews en deskresearch.

Per regio en provincie in Nederland is data verzameld door de kenniskringleden van het Lectorenplatform Voeding en Gezondheid, over (tijdelijke) initiatieven met de thema’s voeding en gezondheid. De data wordt beheerd door de HAS green academy.

Werkwijze gezondere en duurzamere eetomgevingen

Het voedingscentrum heeft een werkwijze ontwikkeld met richtlijnen voor gemeenten. Aan de hand van de richtlijnen maak je de gezonde en duurzame voedselkeuzes gemakkelijker voor de inwoners. Binnen jouw gemeente kan je samen met jullie bedrijfsrestaurant, buurtlocaties, sportevenementen en schoolkantines aan de slag als onderdeel van jullie integrale beleid.

Jouw initiatief ook op de Gezonde Regio?

Kent u een initiatief wat nog niet op de kaart staat maar wat wel past binnen de Gezonde Regio?